ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ

ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 10% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ' ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਿੱਡ ESO (ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ) (Electricity System Operator) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 'ਸੰਤੁਲਿਤ' ਰੱਖਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਿੱਡ ESO ਇਹ ਕਰੇਗਾ:

 • ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ

 • ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

 • ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਫਲੈਕਸਿਬਿਲਟੀ ਸਰਵਿਸ (Demand Flexibility Service) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹੋ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜੇਕਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦਾ ਰੋਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਕੋਡ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੇ ਰੋਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

 

ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਲੈਟਰ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਅਤੇ ਗਲੀ ਇੱਕ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਬਲਾਕ ਲੈਟਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕਈ ਬਲਾਕ ਲੈਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਾਕ ਲੈਟਰ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਲਾਕ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕੋ ਬਲਾਕ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਲਾਕ ਲੈਟਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ?

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲਾਕ ਲੈਟਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ।

 • ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲਾਕ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 105 ਡਾਇਲ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਾਹਕ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਨਿਯਮਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਟੀਨ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੈਕਅੱਪ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੈਕਅਪ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ।

 • ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

 • ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਕਰੋ।

 • ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕ ਟਾਰਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ।

 • ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰੱਖੋ।

 • ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ।

 • ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਊਨ ਕਰੋ।

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀਟਿੰਗ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

 • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 • ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 • ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬੰਦ ਰੱਖੋ।

 • ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

 • ਫਰਿੱਜਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।

 • ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਆਨ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਦੋਂ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 • ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਠੀਕ ਹਨ।

 • ਜੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ।