Pomoc i wsparcie

Sieci energetyczne mogą pomóc, jeśli masz dodatkowe potrzeby ze względu na sytuację medyczną lub osobistą.

Rejestr Usług Priorytetowych to bezpłatna usługa pomagająca osobom mającym dodatkowe potrzeby. Jest ona dostępna dla klientów w Anglii, Szkocji i Walii. Możesz się zapisać, kontaktując się z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego i dostawcą energii. Każdy z nich prowadzi swój własny rejestr. Dowiedz się, kto jest Twoim lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego, wprowadzając swój kod pocztowy na naszej stronie internetowej.

Jakie wsparcie jest dostępne w tym zakresie?

Rodzaj dostępnej pomocy będzie się różnił w zależności od okoliczności i wsparcia ze strony lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego. Wszyscy operatorzy systemu dystrybucyjnego mogą zaoferować:

  • wcześniejsze powiadomienie o planowanych przerwach w dostawie prądu. Jeśli jesteś zależny od dostaw energii z powodów medycznych, Twój operator sieci może poinformować Cię o planowanych przerwach w dostawie prądu. Na przykład w przypadku planowanych robót inżynieryjnych.

  • priorytetowe wsparcie podczas długiej przerwy w dostawie prądu. Operatorzy systemu dystrybucyjnego mogą zapewnić urządzenia do ogrzewania i gotowania lub zakwaterowanie oraz bezpośredni kontakt i aktualizacje, np. przez telefon.

  • schemat identyfikacji i hasła. Może to obejmować zorganizowanie hasła lub zdjęć, które będą znane tylko Tobie i lokalnemu operatorowi systemu dystrybucyjnego. Operator systemu dystrybucyjnego będzie korzystał z tych form identyfikacji, abyś miał pewność, że jest to osoba, za którą się podaje, jeśli będzie musiał Cię odwiedzić lub skontaktować się z Tobą.

Ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą zdarzyć się przez cały rok, ważne jest, abyś był na to przygotowany i wiedział, co robić.

Rejestr Usług Priorytetowych nie gwarantuje ciągłości zasilania. Ważne jest, abyś miał plan na wypadek, gdy zabraknie prądu, zwłaszcza jeśli jesteś zależny od zasilania sprzętu medycznego. Należy omówić swój plan z lekarzem rodzinnym lub dostawcą usług medycznych i upewnić się, że wiadomo, jak długo będzie trwało zasilanie awaryjne.