Odszkodowanie

W przypadku przerwy w dostawie prądu może przysługiwać Ci odszkodowanie.

To, o co możesz się ubiegać, zależy od następujących rzeczy:

 • czy wynika to z planowanych prac
 • jak długo jesteś bez prądu
 • czy operator systemu dystrybucyjnego nie spełnił standardów określonych przez Ofgem - regulatora rynku energii w Wielkiej Brytanii

O co możesz się ubiegać

Odszkodowanie za przerwy w dostawie prądu przy normalnej pogodzie

Operatorzy systemu dystrybucyjnego mają 24 godziny na ponowne podłączenie zasilania, jeśli pojedynczy problem dotyczy więcej niż 5 tys. domów. Jeśli jesteś bez prądu przez 12 godzin lub dłużej, możesz ubiegać się o odszkodowanie:

 • 90 funtów jako klient w lokalach mieszkalnych
 • 150 funtów jako klient w lokalach niemieszkalnych.
 • Można otrzymać kolejne 40 funtów za każde dodatkowe 12 godzin pozostawania bez prądu, aż do łącznej kwoty 300 funtów.

Jeśli jesteś bez prądu więcej niż cztery razy w roku, przez co najmniej trzy godziny za każdym razem, możesz ubiegać się o dodatkowe:

 • 90 funtów jako klient w lokalach mieszkalnych
 • 90 funtów jako klient w lokalach niemieszkalnych.

Rok trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

Odszkodowanie za przerwy w dostawie prądu przy trudnych warunkach pogodowych

To, kiedy możesz ubiegać się o odszkodowanie, zależy od tego, jak Ofgem sklasyfikuje burze w kategorii trudnych warunków pogodowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ofgem.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za przerwę w dostawie prądu

Roszczenia odszkodowawcze z tytułu problemów z dostawą należy zgłaszać do operatora systemu dystrybucyjnego w ciągu:

 • trzech miesięcy w przypadku nieplanowanych przerw w dostawie prądu
 • jednego miesiąca w przypadku planowanych przerw w dostawie prądu
 • Złóż wniosek za pośrednictwem lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego. Możesz znaleźć jego dane wpisując swój kod pocztowy na naszej stronie głównej

Dalsza pomoc

Citizens Advice (Biuro Porad Obywatelskich) i Advice Direct Scotland (Biuro Porad dla Szkocji) mogą pomóc, jeśli potrzebujesz wsparcia.

Citizens Advice (Biuro Porad Obywatelskich)

 • Zadzwoń pod numer 0808 223 1133 lub skorzystaj z webchatu online.
 • W przypadku telefonu tekstowego należy wybrać numer 18001, a następnie numer infolinii.

Advice Direct Scotland (Biuro Porad dla Szkocji)

Operatorzy systemu dystrybucyjnego są regulowani przez Ofgem. Ofgem ustala standardy usług, które muszą spełniać operatorzy systemu dystrybucyjnego. Obejmują one zasady dotyczące tego, jak szybko operatorzy muszą przywrócić dostawy w normalnych i trudnych warunkach pogodowych, oraz odszkodowania, jakie otrzymują konsumenci w razie niespełnienia norm. Więcej informacji o odszkodowaniach można znaleźć na stronie internetowej Ofgem.