Znajdź moją literę identyfikacyjną

Litery identyfikacyjne pomagają sieciom energetycznym zidentyfikować, do której części sieci elektrycznej podłączony jest Twój dom.

Twój dom i ulica są podłączone do sieci elektrycznej poprzez podstację. Do tego podłączenia przypisany jest kod znany jako „litera identyfikacyjna”. Można ją znaleźć na pierwszej stronie rachunku za energię lub wpisując swój kod pocztowy na naszej stronie internetowej.

Kraj podzielony jest na wiele liter identyfikacyjnych. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy w sytuacji niedoboru energii zostanie wprowadzona rotacja odcięcia prądu, większość osób w tej samej literze identyfikacyjnej zostanie zaprogramowana na brak prądu w tym samym czasie. XXX W mało prawdopodobnym przypadku wprowadzenia rotacji przerw w dostawie prądu w przypadku niedoboru energii większość osób z tą samą literą identyfikacyjną zostanie zaplanowana tak, aby nie mieć prądu w tym samym czasie.

Twoja litera identyfikacyjna nie ulegnie zmianie, chyba że się przeprowadzisz. Zależy ona od miejsca zamieszkania i sposobu podłączenia nieruchomości do sieci elektrycznej.

Swoją literę identyfikacyjną możesz znaleźć:

  • Wpisując swój kod pocztowy na naszej stronie internetowej

  • Szukając litery na górze rachunku za energię. Zazwyczaj widnieje ona w pobliżu adresu dostawy i będzie to pojedyncza litera w ramce. W zależności od tego, kto dostarcza energię, może być ona oznaczona jako „rotacyjna litera identyfikacyjna" lub może nie mieć takiej etykiety.

Jeśli nie możesz znaleźć swojej litery identyfikacyjnej ani na tej stronie internetowej, ani na rachunku za energię elektryczną, zadzwoń pod numer 105, aby bezpłatnie porozmawiać z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego.

Dowiedz się więcej o niedoborach energii.